HÍRDETÉS

Játékszabályzat

ONLINE NYEREMÉNYJÁTÉK
RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

  1. Szervező

A Business Publishing Services Kft. (székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. A épület, VIII. emelet, cégjegyzékszám: 01-09-732231; továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki 18. életévét betöltötte és nem esik a 6. pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos), és aki 2019. június 1. és június 27.között beküldte gyermekének legkedvesebb nyaralós fényképét a foto@hellobaby.hue-mail címre.

A Játék lebonyolítását a Szervező végzi.

  1. Játék időszaka

A Játék 2019. június 1. – június 28. 10:00-ig tart. Sorsolás: 2019. június 28.

A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett szavazatokért.

  1. A Játék menete

A játékban résztvevők a2019. június 1. – június 27. közöttbeküldött fotókkal pályázhatnak, mely gyermekének legkedvesebb nyaralós fényképe. A fotó beküldésével a játékban résztvevők hozzájárulnak, hogy gyermekük képe felkerüljön a weboldalra és hogy, közzé is tegyük azt.Szavazni június 1. – 28. 10 óráig lehet.

Az elküldést követően a gyermekükről beküldött 1 db fotó a HelloBaby internetes játék oldalára, a www.hellobaby.hu/jatekoldalra kerül elhelyezésre. Az oldalon elhelyezett fotók szavazáson vesznek részt. A játék során egy IP címről napi maximum 1 db szavazat adható le.

A Szervező a játékidőszakot 2019. június 28. 10 órakor lezárja.

A játékban 1 db Családi nyaralás voucher*-ért játszanak a Játékosok. A nyeremény másra át nem ruházható és készpénzre sem váltható. Szervező az 1 db Családi nyaralás vouchert* az 50 legtöbb szavazatot kapók között sorsolja ki. A sorsolás elektronikus úton, a Random.org online sorsoló segítségével történik. A sorsolás helyszíne: Business Publishing Services Kft., 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. A épület, VIII. emelet. A sorsolás nem nyilvános.A sorsolás alkalmával 2 fő tartaléknyertest is kisorsol a Szervező. A Játékosok a Játék időtartama alatt kizárólag 1 alkalommal nyerhetnek.

*Családi nyaralás voucher tartalma:
– 2 éjszaka a Hotel Sonnenpark****-ban, 2 felnőtt és 2 (10 év alatti) gyermek részére
– Teljes ellátás: svédasztalos reggeli & Vitamin-Saftbar, háromfogásos ebéd, büfévacsora, egészséges gyermek- és bababüfé, alkoholmentes üdítőitalok a Sunny Bunny itókabárból, uzsonna, kávé & sütemény valamint alkoholmentes italok a hotel saját fürdőrészében, egész nap alkoholmentes italok a szálloda bárjában. (A teljes ellátás az érkezés napján uzsonnával kezdődik és a hazautazás napján reggelivel végződik)
– Fürdőbelépők a Sonnentherme élményfürdőbe és a szaunavilágba (Érkezés napján 8.30 órától, elutazás napján 21 óráig).
Az utalvány 1 évig váltható be a Hotel Sonnenpark szállodában, kivéve iskolai szünetek.


4. Nyeremény és nyertesek

A Szervező a játékidőszakot 2019. június 28-án 10:00 órakor lezárja. Szervező az 1 db Családi nyaralás vouchert* az 50 legtöbb szavazatot kapók között sorsolja ki.A játék nyertesének személyes adatait a Szervező nem jeleníti meg és nem hozza nyilvánosságra. A játék nyertesét a Szervező a játék lezárását követően e-mail útján tájékoztatja. Ha a nyertes játékossal valamilyen oknál fogva 10 munkanapon belül nem sikerül felvenni a kapcsolatot a Játékos által megadott e-mail címen (nem reagál az e-mailes megkeresésre a Játékos), akkor a Szervező a következő tartaléknyertest értesíti.

Családi nyaralás voucher tartalma:
– 2 éjszaka a Hotel Sonnenpark****-ban, 2 felnőtt és 2 (10 év alatti) gyermek részére
– Teljes ellátás: svédasztalos reggeli & Vitamin-Saftbar, háromfogásos ebéd, büfévacsora, egészséges gyermek- és bababüfé, alkoholmentes üdítőitalok a Sunny Bunny itókabárból, uzsonna, kávé & sütemény valamint alkoholmentes italok a hotel saját fürdőrészében, egész nap alkoholmentes italok a szálloda bárjában. (A teljes ellátás az érkezés napján uzsonnával kezdődik és a hazautazás napján reggelivel végződik)
– Fürdőbelépők a Sonnentherme élményfürdőbe és a szaunavilágba (Érkezés napján 8.30 órától, elutazás napján 21 óráig).
Az utalvány 1 évig váltható be a Hotel Sonnenpark szállodában, kivéve iskolai szünetek.

  1. Nyeremény átadása

A Szervező a nyertes Játékost a sorsolás időpontját követő 5 munkanapon belül értesít e-mailben a nyeremény átvételének részleteiről. A nyereményre jogosult nyertes Játékos az értesítés napjától számított 15 napon belül jogosult és egyben köteles együttműködni a nyeremény átvételének érdekében. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és ennek következményeként a nyeremény időben való átvétele meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem róható fel. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét csak ezen a jogvesztő határidőn belül tudja biztosítani, ezt követően a nyeremény nem vehető át, a Játékos a nyereményre való jogosultságát elveszíti.

A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettségét a nyertes Játékos maga viseli. A nyeremény postázási költségét az ajándékot felajánló Sonnentherme Lutzmannsburg-Frankenau GmbH., (Thermengelände 1., 7361 Lutzmannsburg) viseli, egyéb felmerülő költségek a nyertes Játékost terhelik.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Részvételi és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/díjat) helyettesítsen a jelen Részvételi és Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.

A Játékos által megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, hibás telefonszám, címelírás, stb.), a futár útján történő kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

A Játékos nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetleg kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti.

A nyereményt felajánló cég: Sonnentherme Lutzmannsburg-Frankenau GmbH., (Thermengelände 1., 7361 Lutzmannsburg)

A Szervező a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kifejezetten kizárja a felelősségét a nyeremény átvétele, ill. az annak érdekében tett cselekmények, valamint a nyeremény használata, ill. igénybevétele során a Játékost esetlegesen ért minden kárért.

  1. Kizárás esetei

A nyertes Játékos nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
– alapos okkal feltehető, hogy hamis profillal játszott;
– jelen Játékszabályzat bármely egyéb pontját megsérti és a Szervező kizárja a Játékból.

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai, valamint e személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdésének 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

  1. Adatkezelési feltételek

A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Business Publishing Services Kft. – az esetleges adatok törlésére vonatkozó nyilatkozat kézhezvételéig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a Játék lebonyolítása céljából felhasználhassa. Az adatok kezelője a Szervező, Business Publishing Services Kft, aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indokolás nélkül kérheti a következő címen: Business Publishing Services Kft.,1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. A épület, VIII. emelet; vagy a következő e-mail címen: office@businesspublishing.hu A Játékos ugyanezen a címen, illetve email címen kérheti adatai helyesbítését is.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy

– amennyiben a jelen Részvételi- és Játékszabályzat 1. pontjában megjelölt adatai törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint

– amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

A Szervező a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.

  1. Felelősségi szabályok

A Szervező kizárja felelősségét minden, ahttps://hellobaby.hu/jatek/oldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL, vagy egyéb támadások esetére. Tehát amennyiben a játék weboldalát, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak ajándékaikat, nyereményeiket, nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, így különösen de nem kizárólag tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

Abban az esetben, ha a Játékos az Játékra jelentkezés közben bezárja a böngészőablakot, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. Ahttps://hellobaby.hu/jatek/oldalt létrehozó, működtető és adminisztráló Szervező a rendelkezésére álló eszközökkel biztosítja, hogy a Játék technikai szempontból biztonságosnak minősüljön. A Játék weboldalához való csatlakozás, illetve a kapcsolódó aloldalak és Játék oldalának használata során, nem megfelelő működése által bekövetkező károkért, az internetes hálózat esetleges üzemkimaradásából, az elérési út hibájából, bármely nem várt technikai hibából eredő adatvesztésért, vírusból, vagy más rosszindulatú okból eredő károkért a Szervező nem felelős. A Játékosoknak minden esetben fel kell mérniük, hogy rendelkeznek-e a Játék oldalához vagy a kapcsolódó oldalakhoz történő csatlakozáshoz, a Játékban való részvételhez szükséges ismeretekkel, technikai követelményekkel és teljesítményekkel.

A Szervező kizárja a felelősségét arra az esetre, ha a Játékot vis maior, érdekkörén kívülálló ok vagy igazolt szükséghelyzet miatt kénytelen törölni, megrövidíteni, elhalasztani vagy annak feltételeit megváltoztatni.

  1. Egyéb szabályok

A Játékkal kapcsolatos információk és a Játék hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata megtalálhatóak a https://hellobaby.hu/jatekszabalyzat/internetes oldalon.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Részvételi- és Játékszabályzatot indokolás nélkül bármikor módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is.

Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

Budapest, 2019. május 28.

Business Publishing Services Kft.

Szervező

 

x

A weboldalon "cookie-kat" ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.