Részvételi szabályzat / Felhasználási feltételek a HelloBaby! magazin Sikertörténetek különszámának játékához
A játék időtartama: 2018. január 22. – 2018. február 15.
A legjobb sikertörténetekre február 1-től lehet szavazni a www.hellobaby.hu oldalon.A játék szervezője: Business Publishing Services Kft.A játékban való részvétel feltétele: az alábbiakban ismertetett történet elektronikus úton történő beküldése. A pályaművek ideális terjedelme legfeljebb 8000 leütés szóközökkel. A szerkesztőség fenntartja a jogot a nem megfelelő, tartalmilag közlésre alkalmatlan történetek visszautasítására, ezek a nyereményjátékban sem vesznek részt. A beküldő visszajelzést kap arról, hogy története részt vesz-e a nyereményjátékon.Milyen történetet lehet beküldeni?
Olyan sikerek történetét várjuk, amelyek várandóssággal, szüléssel, gyermekneveléssel, kisgyermekek nevelése közben megvalósított sportteljesítményekkel, életmódváltásokkal kapcsolatosak, vagy gyermekeik mellett vállalkozásba, munkába, művészeti tevékenységbe fogó anyák sikerei, illetve olyan kórházi osztályok, egészségügyi dolgozók kezdeményezései, sikerei, amelyek célja a kisgyermekes családok jobb ellátása.

Nyertesek: a HelloBaby! magazin oldalán ( www.hellobaby.hu ) a játék zárásakor az öt legtöbb szavazatot kapó történet beküldői lesznek a játék nyertesei.
Az 5 db nyeremény átadásának sorrendje megegyezik az 5 legtöbb szavazatot kapó nyertesek sorrendjével.

Szavazás menete: 2018. február 1-től a www.hellobaby.hu oldalon bárki szavazhat a neki legjobban tetsző sikertörténetre.
Egy személy többször is szavazhat,  akár mindegyik történetre, de egy nap, egy IP címről csak egy szavazat érkezhet történetenként.

A játékra való jelentkezéssel tudomásul veszem és hozzájárulok, hogy a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően a részemről önkéntesen átadott személyes adataimat a szervező a játék időtartama alatt megismerje és  kezelje. A résztvevőnek bármikor jogában áll személyes adatai kezelését indoklás nélkül megtagadni, illetve a beküldéssel tett hozzájáruló nyilatkozatait feltétel nélkül, ingyenesen visszavonni, ebben az esetben a játékban a továbbiakban részt venni nem tud.

A történet beküldésével tudomásul veszem, hogy azt az Business Publishing Services Kft. online felületen: a HelloBaby! magazin Facebook oldalon és a HelloBaby! magazin honlapján szerkesztett formában, esetleges stilisztikai, nyelvi javításokkal, szükség esetén rövidítve (a pályaművek ideális terjedelme legfeljebb 8000 leütés szóközökkel), de tartalmi változtatások nélkül felhasználja.

Hozzájárulok a történetem megjelenéséhez a HelloBaby! magazin Sikertörténetek különszámában.

Hozzájárulok a melléklet fotók felhasználásához a fent felsorolt online felületeken és a magazin nyomtatott változatában.

A történethez, mint irodalmi műhöz, a kapcsolódó képekhez köthető minden szerzői jog vonatkozásában az Business Publishing Services Kft. részére térben és időben korlátlan felhasználási jogot engedek.

Tudomásul veszem, hogy a megjelenésért jogdíj/honorárium nem illet meg, de részt veszek a fődíjakért folyó versenyben.

A történet szerzője, a mellékelt képek készítője én vagyok, a benne szereplő adatok, tények valódiságáért felelősséget vállalok.

A történet közlésének feltétele az online felületek és a különszám esetében is, hogy a történet szerzője azonosítható legyen, ezért csak névvel, címmel, telefonszámmal és e-mail címmel beküldött történetekkel foglalkozunk. Ezeket az adatokat nem kötelező a végleges változatban feltüntetni.

Kijelentem, hogy a beküldött sikertörténetem más internetes oldalon vagy sajtótermékben, más játékban – értve ezalatt a szervező korábbi játékát is – más könyvben nem jelent még meg.

A kampányban/nyereményjátékban kizárólag 18 évet betöltött személy vehet részt. A történet beküldésével a résztvevő nyilatkozik, hogy 18. életévét betöltött nagykorú személy.