NEM mondhatnak fel a baba miatt!

Szinte mindenkit érzékenyen érint, hogy mi lesz a munkahelyével, ha bejelenti, hogy babát vár. A munkajogi szabályok egyértelműek: nem érhet hátrány emiatt!

Mikor KELL szólnia a munkavállalónak, hogy babát vár?

Csak akkor kötelező, ha a kismama olyan munkakörben dolgozik, amely rá vagy a magzatára nézve egészségkárosító kockázatot jelent.

 Egyéb esetben a várandósságról való tájékoztatás időpontjának kiválasztásakor a saját és az együttműködés keretén belül a munkáltató szempontjainak figyelembevételével kell dönteni.

Mire kell még ezzel kapcsolatban figyelni?

Ha a munkáltató a munkavállalónak felmond, legkésőbb a felmondás közlésekor tájékoztatni kell a munkáltatót, hogy várandós a munkavállaló, mert ez a felmondási védelem feltétele.

A tájékoztatás szóbeli és írásbeli is lehet. Hozzátartozó akkor közölheti, ha a várandós kismama akadályoztatva van. Vita esetén azonban az akadályoztatás tényét a munkavállalónak igazolnia kell.

A törvény által rögzített munkaidőre és pihenőidőre vonatkozó szabályok csak a várandósságról szóló tájékoztatás után alkalmazhatóak.

Elbocsátható-e a terhes nő? Ha igen, milyen indokkal?

A várandós nő munkaviszonyát a munkáltató felmondással nem szüntetheti meg, ha a várandósságról a munkáltatót a fentiek szerint tájékoztatta.

A munkaviszony azonban más módon megszűnhet, így pl. próbaidő alatt vagy azonnali hatállyal egyéb módon, amennyiben annak indoka nem a várandósság, így nem ütközik az egyenlő elbánás követelményébe.

Kaphat-e munkaidő kedvezményt vizsgálatok miatt a VÁRANDÓS kismama?

A várandós állapotra tekintettel előírt orvosi vizsgálat tartamára a várandós mentesül a rendelkezésre állás és a munkavégzés alól.

Vonatkoznak-e ezek a szabályok a szerződéssel, számlával, alvállalkozóként dolgozó várandósokra?

Fenti szabályok nem vonatkoznak arra a nőre, aki megbízási szerződés vagy vállalkozási szerződés keretében dolgozik. Az egyenlő bánásmód követelménye azonban minden esetben alkalmazandó.

A válaszokat, amelyek a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) hatálya alá tartozó alkalmazottakra vonatkozóan fogalmaztunk meg, dr. Egerland Mária és dr. Halmos Szilvia állították össze.

Ha ennél is részletesebb válaszokra vagy kíváncsi, vedd meg a HelloBaby! 2015. február-márciusi számát, amelyben bővebben is olvashatsz erről az izgalmas kérdésről.

Hozzászólások