Részvételi szabályzat / Felhasználási feltételek a HelloBaby! magazin Sikertörténetek különszámának játékához

A játék időtartama: 2017. január 19. – 2017. február 15.

A játék szervezője: Business Publishing Services Kft.

A játékban való részvétel feltétele: az alábbiakban ismertetett történet elektronikus úton, legkésőbb 2017. február 15-ig történő beküldése. A szerkesztőség fenntartja a jogot a nem megfelelő, tartalmilag közlésre alkalmatlan történetek visszautasítására, ezek a nyereményjátékban sem vesznek részt. A beküldő visszajelzést kap arról, hogy története részt vesz-e a nyereményjátékon.

Milyen történetet lehet beküldeni?
Olyan sikerek történetét várjuk, amelyek várandóssággal, szüléssel, gyermekneveléssel, kisgyermekek nevelése közben megvalósított sportteljesítményekkel, életmódváltásokkal kapcsolatosak, vagy gyermekeik mellett vállalkozásba, munkába, művészeti tevékenységbe fogó anyák sikerei, illetve olyan kórházi osztályok, egészségügyi dolgozók kezdeményezései, sikerei, amelyek célja a kisgyermekes családok jobb ellátása.
A nyertesek: HelloBaby! magazin facebook oldalán és weboldalán kapott lájkok és megosztások száma összeadódnak, és az így kapott legtöbb “szavazatot” elérő 5 beküldő lesz a játék nyertese.

Tudomásul veszem és hozzájárulok, hogy a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően a részemről önkéntesen átadott adataimat, személyes adtaimai a szervező a játék időtartama alatt megismerje és kezelje. A résztvevőnek bármikor jogában áll személyes adatai kezelését indoklás nélkül megtagadni, illetve a beküldéssel tett hozzájáruló nyilatkozatait feltétel nélkül, ingyenesen visszavonni, ebben az esetben a játékban a továbbiakban részt venni nem tud.

A történet beküldésével tudomásul veszem, hogy azt az Business Publishing Services Kft. online felületen: a HelloBaby! magazin Facebook oldalon és a HelloBaby! magazin honlapján szerkesztett formában, esetleges stilisztikai, nyelvi javításokkal, de tartalmi változtatások nélkül felhasználja.

Hozzájárulok a történetem megjelenéséhez a HelloBaby! magazin Sikertörténetek különszámában.

Hozzájárulok a melléklet fotók felhasználásához a fent felsorolt online felületeken és a magazin nyomtatott változatában.

A történethez, a kapcsolódó képekhez köthető minden szerzői jog vonatkozásában az Business Publishing Services Kft. részére térben és időben korlátlan felhasználási jogot engedek.

Tudomásul veszem, hogy a megjelenésért jogdíj/honorárium nem illet meg, de részt veszek a fődíjakért folyó versenyben.

A történet szerzője én vagyok, a benne szereplő adatok, tények valódiságáért felelősséget vállalok.

A történet közlésének feltétele az online felületek és a különszám esetében is, hogy a történet szerzője azonosítható legyen, ezért csak névvel, címmel, telefonszámmal és e-mail címmel beküldött történetekkel foglalkozunk. Ezeket az adatokat nem kötelező a végleges változatban feltüntetni.

Kijelentem, hogy a beküldött sikertörténetem más internetes oldalon vagy sajtótermékben, könyvben nem jelent még meg.

A kampányban/nyereményjátékban kizárólag 18 évet betöltött személy vehet részt. A történet beküldésével a résztvevő nyilatkozik, hogy 18. életévét betöltött nagykorú