Jogod van hozzá?

Ahogy megszületik a kisbaba, máris egy sor jogi kérdés adódhat: elvihetik a beleegyezésed nélkül? Megtilthatod, hogy beoltsák? Akkor viheted haza, amikor akarod? A válaszokat Dr. Egerland Mária jogász a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével állította össze. Konkrét ügyekben persze a körülmények részletes vizsgálatára van szükség.

Elhelyezhetik-e a csecsemőt az anyától külön a kórházban?
Az anyának joga van ahhoz, hogy újszülöttjével egy helyiségben helyezzék el, és a gyermeknek is joga van ahhoz, hogy édesanyja mellette tartózkodjon. Ennek ellenére nem kerülhet sor az együttlétre, ha ezt valamelyikük egészségi állapota kizárja, illetve, ha a kórház működési (házi)rendje szerint erre nincs lehetőség.

Bármely vizsgálat vagy beavatkozás elvégezhető a csecsemőn?
Az anya gondozási kötelezettsége megtartásával – azaz a gyermek alapvető jogai érvényesülésének, különösen a gyermeke életének és testi épsége védelmének a biztosításával – szabadon döntheti el, hogy kíván-e a gyermeke részére egészségügyi ellátást igénybe venni, illetve annak során mely beavatkozások elvégzésébe egyezik bele. E döntés alapvető korlátja, hogy azzal nem érintheti hátrányosan a gyermeke egészségi állapotát, így különösen nem vezethet az súlyos vagy maradandó egészségkárosodáshoz.
Egészségügyi beavatkozás elvégzésének feltétele, hogy az anya megtévesztéstől, fenyegetéstől és kényszertől mentes beleegyezését adja. E beleegyezés előfeltétele, hogy az anya megfelelő és teljes körű tájékoztatást kapjon A beleegyezést súlyos esetben feltételezni kell. A beleegyezésre nincs szükség, ha a beavatkozás elmaradása mások egészségét vagy testi épségét súlyosan veszélyezteti, továbbá ha a gyermek közvetlen életveszélyben van.

Visszautasíthat-e a gyermekére vonatkozó ellátást az anya?
Igen, ám döntése nem érintheti hátrányosan gyermeke egészségi állapotát, nem vezethet súlyos vagy maradandó egészségkárosodáshoz, valamint mások életét vagy testi épségét sem veszélyeztetheti. Az az életfenntartó vagy életmentő beavatkozások visszautasításának szigorú törvényi alaki és eljárási szabályai vannak a gyermek olyan súlyos betegsége esetén, amely rövid időn belül – megfelelő egészségügyi ellátás mellett is – halálhoz vezet és gyógyíthatatlan. A kórháznak keresetet kell indítania a beleegyezés pótlása iránt, de a kezelőorvos köteles a gyermeket a bíróság jogerős döntéséig is az egészségi állapotának megfelelően ellátni. Közvetlen életveszély esetén a szükséges beavatkozások bírósági döntés nélkül is elvégezhetőek. A kezelőorvos ennek érdekében igénybe veheti a rendőrség közreműködését is.

Elhagyhatja-e a kórházat az anya?
Lehetséges-e az ambuláns szülés, haza lehet-e menni komplikációmentes szülés után egészséges gyermekkel rövid időn belül? Az anyának a fenti szabályok figyelembe vételével és bizonyos formai követelmények teljesítésével (pl. a törvényes képviselő (apa) egyetértése, a kezelőorvos tájékoztatása) joga van arra, hogy elhagyja a kórházat saját felelősségre a csecsemőjével, azonban ezzel sem gyermeke, sem mások életét, testi épségét, egészségét nem veszélyeztetheti.

Összefoglalva: akkor NEM érvényesülhet az anya akarata, ha döntése gyermeke egészségi állapotát hátrányosan érinti vagy mások életét, egészségét veszélyezteti. Ennek megállapítása a kezelőorvos joga, ezt a szakvélemény köteles figyelembe venni a szülő. Az orvos pedig döntése érvényesítéséhez (kötelezettsége teljesítéséhez) egyes esetekben akár a rendőrség igénybevételével is érvényt szerezhet – a gyermek védelme érdekében – a szülő akaratával szemben. Az eddig felsorolt jogokat a szolgáltató, például a kórház működési rendje szabályozza. A házirend további korlátozásokat határozhat meg a helyi adottságok alapján és a betegtársak (ideértve a többi anyát és gyermeket) jogainak tiszteletben tartása és az ellátás zavartalanságának biztosítása érdekében.
Fontos tudni, hogy az orvosnak is, szülőnek is kötelessége a gyermek védelme és a róla való gondoskodás. Döntésükkel illetve mulasztásukkal összefüggésben tehát vizsgálható a felelősségük. Az orvost büntetőjogi és munkajogi, a szülőt büntetőjogi és családjogi felelősség terheli.

Megjelent a HelloBaby! 2015. április-májusi számában.

Hozzászólások