A Szoptatás Világhete

waba logo
Augusztus első hetében ünnepeljük világszerte a Szoptatás Világhetét. Minden évben más-és más téma áll a középpontban. Iden a munka és a szoptatás összeegyeztethetősége, az anyák munkajogi helyzete került a középpontba. A Szoptatásért Magyar Egyesület közleményében a nemzetközi kitekintést nyújtó sajtóanyagot olvashatjuk:
Korunkban egyre fontosabb egyensúlyt találni a munka és a családi élet között – beleértve a szoptatást is – egyrészt a nők jogai miatt, másrészt az erős és dinamikus munkaerő állomány fenntartásáért és a társadalom javításáért. Napjaink globális gazdasági és munkakörülményei gyorsan változnak, és ez többnyire negatívan befolyásolja a nők és családjuk/ gyermekeik egészségét és megélhetését. A nők és férfiak produktív munkájának és családi életének kellő össze-hangolásából a társadalom minden rétege profitálhat. Ennek előnyei tapasztalhatók lennének a termelékenységben, a családok bevételeiben, a nagyobb létbiztonságában, a gyermekek és nők egészségében, a munkáltatók hosszú távú nyereségében és a nemzetek társadalmi és gazdasági stabilitásában. Így az idei év témája: „Munka és szoptatás – valósítsuk meg együtt!” mindannyiunkat érint. Igen, meg tudjuk valósítani!

2015-ben ünnepeljük az Innocenti Kiáltvány 25. évfordulóját. A Kiáltvány megfogalmazásakor négy fő célt tűzött ki a nemzetközi közösség. Bő két évtized után még mind a négy célkitűzés további figyelmet igényel, de leginkább a negyedik, miszerint olyan jogszabályok szükségesek, melyek egyrészt védik a dolgozó nők szoptatáshoz való jogát, másrészt biztosítják ezen passzusok betartatását. Amikor a WABA 1993-ban meghirdette a Szoptatás Világhetének témáját, egyszer már foglalkozott a nők, a szoptatás és a munka összeegyeztetésével. A cél akkor is az volt, hogy nemzetközi szinten támogassák a nőket abban, hogy munkavállalás mellett szoptathassák gyermekeiket. Sok mindent elértünk 22 év alatt, például 2000-ben elfogadták a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) Közgyűlésének átdolgozott, az anyaság védelmével kapcsolatos ajánlását (183. és 191.) – az anyasági jogosultságok megerősítésével és több országot érintő kezdeményezésekkel, melyek hozzájárultak nemzeti törvények és gyakorlatuk tökéletesítéséhez. Több akkreditált szoptatás- és anyabarát munkahelyet látunk.

Az előrelépések ellenére a csecsemők és kisgyermekek táplálásának globális megfigyelése azt mutatja, hogy továbbra is a negyedik Innocenti célkitűzés jelenti a legnagyobb kihívást. Emellett a bejelentés nélkül dolgozó nők számára a szoptatástámogatás továbbra is minimális. Itt az ideje, hogy teljes mértékben elismerjük, védjük és támogassuk azt a meg nem fizetett munkát, melyet az anyák a világon mindenütt végeznek gyermekeik gondozásakor és szoptatásakor.

2015 a Fenntartható Fejlődési Célok (SDGs) elfogadásának éve is egyben. A Fenntartható Fejlődési Céloknak tartalmaznia kell a kizárólagos szoptatásra vonatkozó indikátorokat, hogy ezzel megerősítse a szoptatás helyét a globális egészségügyi és táplálkozási arénában – továbbá az anyaság védelmének nemzeti szintű ellenőrzésében mutatóként szolgáljon.

A Szoptatás Világhetének idei céljai

A nők támogatása a termelő és a háztartási munka összehangolásában összetett és többszintű feladat, mely többféle stratégiát és a különböző partnerek együttműködését igényli a közös célok kialakításához. A Szoptatás Világhetének idei céljai a következők:

Minden ágazatot többdimenziós támogatásra buzdítani, hogy a nők mindenütt megfelelő időtartamban és körülmények között, biztonságban szoptathassanak.
Előmozdítani, hogy a munkahelyek család/szülő/bababaráttá váljanak, és a munkaadók aktívan támogassák és lehetővé tegyék, hogy alkalmazottaik folytassák gyermekeik szoptatását.
Tájékoztatást adni az aktuális anyaságvédelmi (AV) jogosultságokról, és felhívni a figyelmet a vonatkozó nemzeti jogszabályok megerősítésére és végrehajtására.
Megerősíteni, megkönnyíteni és bemutatni olyan példákat, ahol a nem bejelentett női munkaerőt is támogatják a szoptatásban.
Különböző célcsoportokat megnyerni, például: szakszervezeteket, emberi jogi ügynökségeket, női, foglalkozás egészségügyi és ifjúsági csoportokat, hogy támogassák a szoptatáshoz való jogot a munkahelyeken.
Kinek származik előnye az anyaság védelméből a munkahelyeken?
Mindenkinek hasznára válnak a munkahelyeken az anyaság védelmére hozott intézkedések.

Az anyák és csecsemőik egészségesebbek, boldogabbak, kipihentebbek, és kevesebb stressznek vannak kitéve. Az egészségi állapotuk mind rövid, mind hosszú távon jobb.
Az anyaság védelmével járó stabil munkahely, jövedelem, egészségbiztosítás és biztonságérzet, hogy együtt lehet az újszülöttjével, és felépülhet a szülésből – az egész családnak jót tesz.
Az apáknak vagy élettársaknak hasznos, hogy egyenrangú partnerként vehetnek részt a szülői feladatokban, és apasági szabadságot kapnak vagy megoszthatják a szülési szabadságot.
A csecsemők ritkábban betegek, így mind a család, mind a nemzet kevesebbet költ betegellátásra. A megbetegedési és elhalálozási arányok csökkenek.
A munkaadónak előnyt jelent, hogy alkalmazottai elégedettebbek és produktívabbak, kevesebbet hiányoznak, hűségesebbek, és hosszú távon a cégnél maradnak. A laktációs programokra fordított befektetések 300%-os megtérülést mutatnak.
A női alkalmazottak védelmével és az anyasági jogok támogatásával az államok egyenjogúságra törekszenek, fokozzák a jólétet és fejlesztik a humán erőforrást.

A sajtóanyag folytatása itt olvasható!

Hozzászólások